våra tjänster

professionell projektledning

Vi har nära 50 års erfarenheter av att leda och driva industriprojekt inom fordonsindustri, tillverkning och återvinning.

Vi har ett stort kontaktnät med goda möjligheter att attrahera och rekrytera de bästa.

Vi jobbar med:

chefsuppdrag

Vi kan tillsätta chefer på kortare eller längre uppdrag vid förändring.

  • En omorganisation har lämnat ett hål i organisationen
  • En ny avdelning behövs nu men ledarkompetens saknas
  • En ledare har valt att lämna företaget snabbt

Vi kan ta uppdrag på heltid eller stödja organisationens egna förmågor på deltid. 


strategi & visionsarbete

Vi kan ge företaget en riktning inför framtiden genom coachande visionsarbete där de interna styrkorna fokuseras snarare än att ett externt visionspaket levereras.


Vi kan leda strategiska diskussioner för att ta er till ökad lönsamhet!

Kontakta oss

Vill ni veta mer hur just ni kan ha nytta av vara tjänster?